מיכלי המלכה

רק על עצמי ידעתי לספר.... צר עולמי כעולם הנמלה....

ולפעמים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה