זו שורת חדשה/ ליום חדש/

לְיום בו אנסה/ להגיע מעט רחוק מהמותר.

 

בדקה אחת

ועוד

אחת

אני מוצא עצמי נמשך לעצמים דומים

לעצְמימים זהים

שכל חטאם היה- שיר אחד.