חתולה במגפיים

רק על עצמי לספר ידעתי, צר עולמי כחולצה ב"מנגו".

מתחת לשכבות

שיעור לשון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה