.* קסאי

&

לונדון

כהים היו אדי המים שנדחסו לשמים.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה