.* קסאי

&

זה סיפור בהמשכים

כהים היו אדי המים שנדחסו לשמים.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה