.* קסאי

&

כהים היו אדי המים שנדחסו לשמים.

לונדון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה