.* קסאי

&

כהים היו אדי המים שנדחסו לשמים.

זה סיפור בהמשכים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה