ישורון כפיר

אני

הרחק

להתנפץ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה