דודי פרישמן

אני קירבת אלוקים לי טוב

אין כבר דרך חזרה

לא מסתכלים לעיניים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה