דודי פרישמן

אני קירבת אלוקים לי טוב

אותה האהבה

לא מסתכלים לעיניים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה