כשחששתי שאולי, בטעות, חנקתי אותך מאהבה, נבהלתי, ניתקתי קשר, ברחתי רחוק - והרגתי אותך סופית.