זעי גזוענט

בת 17+,שמינסטית בהווה.

תחושות.(בדרך לקראקוב)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה