דברת נ

טוב טוב טוב לי על הלב

חיוך

לפעמים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה