1. אנחנו שוכבים על המיטה. את מציגה עצמך כאָ-מינית ושואלת לזהותי. אני מכבה את האור הצורם. 2. כשהלכנו לאיטנו בדשא החלטתי להפתיע. במהלך מחושב היפלתיך, עיניי ניצבות מעל שלך. למרות שלא היה ירח יכולתי לראות את עצמי. 3. אחרי אתמול כשהתפרקנו לחתיכות, קילפת תפוח גדול ואמרת: "מי אתה שי דוידס?" הפעם, לא היתה ברירה.