פעם היינו משוגעים....
פסענו עקב בצד אגודל
על מעקי בטון,
חצינו את הירקון
על גבי צינור מים,
רצנו על גבי
חבית מתגלגלת
הלכנו על קביים
במורד הרחוב.

עכשיו אנחנו
צועדים לאיטנו
על מדרכה מרוצפת.
כתפך חפונה בבית שחיי
וסנטרי מלטף את שיער ראשך.
במעקי הבטון
 שתלו דוקרנים
הצינור מעל הירקון
כוסה בעפר
החביות מולאו בבטון
לחסום כניסה לסימטה
והקביים שמשו עצי הסקה
לחביות זיפות גגות.

רק אנחנו נותרנו משוגעים....