מנסה שוב

"האם הייתי עושה שוב את טעויות חיי? אם יתנו לי הזדמנות אחת, כן."

קצת מאחור

קללה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה