מנסה שוב

"האם הייתי עושה שוב את טעויות חיי? אם יתנו לי הזדמנות אחת, כן."

היסחפות

קריאת החול

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה