בינות כפלי המשמעות     והשתיקה המלטפת

המכסה את המהות         ומסתירה במעטפת

עלי גלי המנגינה            והסופה המרעמת

על מקומה שם מגינה     ומסתתרת ה א מ ת