בס"ד (הקדמה): כתבתי את השיר הזה בגלל מס' תקריות לא כ"כ נעימות שקרו לי די הרבה. בעוד אני עונה ליצירות של אחרים, אני מתלבט האם הכותב הוא זכר או היא נקבה, ותמיד אני בוחר את התשובה הלא נכונה...אותו דבר קורה בצד ההפוך- הנה השיר. הלוואי ובשפה העברית, ולא סתם בצורה מקרית, הייתה במקום פניה לבן ולבת, פניית יחידה ומיוחדת (כמעט). ויש לי כאן עוד הערה, אבל היא, לא מוזרה, שגם אם צבע עורך שחור, בן-אדם לך לקרוא יש לזכור. גם אם ארוך שערך, ואנשים מאוד מתבלבלים, בכדי למנוע אי מבוכה, נחסוך קצת במילים. אבל בכל זאת עברית, היא שפתי האמיתית, וזאת פשוט חובה, שתכלול זכר ונקבה. השיר נוצר מרצון טוב! בלי לגרום למישהו(י) לכאוב. ולכל אלה שסבלו את בילבולי, סליחה ומחילה על כל מעללי... השיר פונה לזכר ולנקבה כאחד