…ואת לא אוהבת. מכיר אותך ככה מילים ושירים לך מתים כה היטב, כולנו שכחנו, כולנו סלחנו, כולנו למדנו לגור בכאב - - נרצה – לא נשמע, לא נדע אם עודנו (הלילה מכה פנסים ברחוב) אם את כנראה גם שמחה בלעדינו, ואנחנו מתים ושלומנו לא טוב ; (היה ואיננו. היה ועודנו. איתי ואתך, וקיים, וצוחק, ונמאס, והולך, וחוזר אל דרכנו – ועוד קצת מתקרב והרבה מתרחק ;) ואני לא אדע עד מחר ועד כמה אני עוד אהבתי אותך כשאת לא; והים כתמיד עוד רוצה רק הימה, כמוני - הקשיבי היטב לקולו שאלייך ניסה, שאיבד אותך שמה שאין לו עוד מה לכסות ולצחוק ואני עוד הולך שוב למות פה, ולמה - - ואת תסתכלי מרחוק.