אביה הבר

מביטה בעצמי, בהשתקפות הנקראת ממילים כמהות, עצובות, אוהבות, לומדת אותי כל פעם מחדש

חייכי

אולי אתה יודע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה