אביה הבר

מביטה בעצמי, בהשתקפות הנקראת ממילים כמהות, עצובות, אוהבות, לומדת אותי כל פעם מחדש

אולי אתה יודע

כשורש עתיק יומין המעז סוף סוף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה