אביה הבר

מביטה בעצמי, בהשתקפות הנקראת ממילים כמהות, עצובות, אוהבות, לומדת אותי כל פעם מחדש

אוהב אותך

אז מה?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה