כחול של ים

זורם הוא בעורקי

עובר הוא מאיבר לאיבר...

נכנס ללב

נהיה לצהוב בוהק

ירוק זוהר

אור!

איזה אור...

למה?

מדוע?

שמחה

עלמה?

חזרה לישיבה...

חוזרים למקור

אל האור

הקודש

הטוהר

ללמוד כל היום

לא להתבטל

להמשיך

להתקדם

לשמוח בלימוד

להתעלות

לבנות

בנין של נפש

רוח

נשמה

של תורה

נפלאה מאין כמוה!!!