היום.

היום אני יודעת לא אשפוט.

היום אני יודעת אוהב.

היום אני יודעת לא אכאב עוד לעולם.

היום אני יודעת...עכשיו ולתמיד.

היום אני יודעת זאת רק אני...

 

.מחר

מחר אני יודעת לא אשפוט.

מחר אני יודעת אוהב.

מחר אני יודעת לא אכאב לעולם.

מחר אני יודעת עכשיו ולתמיד.

מחר אני יודעת זאת רק .

אני...