רבבות אנשים חיים מלווים ספר תורה יחיד שמת.

וביחד איתו מתפרקים לעפר

מעט מהכתרים שמעטרים את בשרנו

וכשאנחנו מסתובבים ופונים אל השגרה

לא מרגישים איך השארנו באדמה

משהו מהחיים.