שיר הלב

בין המילים בין השורות אחרי שמסתיימות השיחות במקום הזה אני נחה בך

חג האהבה שלא היה - ט

קשת האשליות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה