לי לך

נולדה.

דמעות מכסות את השביל

רושמת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה