לי לך

נולדה.

רושמת

אינני דומה לה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה