באותה שעה
על גבי
המזבח
ירדו דמעותיו
אל תוך עיניי.
וכיוון שהזקנתי -
רשימות רשימות
זה על גבי זה
בתוך עיניי
הכהות
שרשמו מלאכי
השרת
בדמעות.