שאי סביב עינייך

הנה נקבצנו כולם

אליך

רכבים רכבים

טורים ארוכים

של לבן ואפור

ואורות אדומים

עומדים בסף

שערייך

נעים לאיטם

על ציר כיסופים

שמתחיל

במוצא שפתייך.