סופרת
כל לילה
אחרי תפילת ערבית,
כמה זמן עבר
ממחרת השבת.
בכל לילה בודקת
כמה נקצר
ומה עוד נשאר -
לקצור.

אך ביום -
חורקת שיניים -
שוברת, נשברת.
כשאור עולה
כבר אינני זוכרת
מה קצרתי
ולאן כבר הגעתי.

באור חיוור
חודרת תבונה
אל ליבי המתעורר -
תעיתי כשה,
בקש עבדך
מבקש ליבי -
לספור אליך.