בתנועת ערבוב קטנה,
עולמי סובב עלי.
ובמצב קצר של שפל,
נשברים כל גלי.

ואיני מוצאת את עצמי
בתוך מסך הערפל,
ואיני מוצאת בהריסות
את היסוד הקלוקל.


עוד אמצא הקלקול
ואבנה הארמון.
אך מאין אשאב כעת
כוחות בטחון??