ואם אהסס,
אולי ישכח-
ועם פיתוח רצון משלו,
ירים רגליו ויברח?
הרי כל החיים לפני,
כך לפחות אומרים-
אך איך אפשר למדוד
תקופת חיים?
הלנצח אשאר
קרועה מבפנים,
או שמא כך הם
חייהם של כותבי השירים?