כל רקיעי מתערפלים,
כשתקווה ביאוש נמהלת.
יוצאת במחול של שדים
לחפש מציאות אחרת.

מתכסה בפנים שמחות,
מביטה בתוכי בעוצמה.
אך הדמעות מעיני זולגות -
מחיר של בדידות איומה.

אולי היה זה חלום בלהות,
או בהערכת כוחותיי הגזמתי,
אך נראה כי לפי כל הדעות,
אני, את עצמי שכחתי.