מעולם לא סמכת
עלי ידיך
בברכת כהנים
עטוף בטלית
ובאור,
מלא רחמים.

ועל כן
בדבר יום יום
נשאתי עיני אליך
באהבה
וברכתי -
יאר ה´ פניו אליך
וישם לך
שלום.