חצילים רבותי חצילים

כן רק היום בחצי מחיר

על הסכין חציל בלאדי

 

בוקר טוב לאדוני אולי תרצה

חציל נאה

רק היום חצילי אל-עריש

עם לבוד ואולי גם לחוד

 

חצילים רבותי חצילים

?הגברת כבר קיבלה הבוקר חציל

אסלי אורגינל

עם אחריות ואחלה שירות

 

כל חציל מלמיליאן

אולי חציל לילד הקטן

תאכל חציל תהיה מציל

 

חצילים רבותי חצילים מכל הזנים

בכל ההכשרים

ללא תולעים

 

בכל שטיבלע´ך

כולם כבר יודעים

חצילים רבותי

פשוט מאד, חצילים