היי מי שתהיי
תמיד תהיי איתי
גם בליל משבר
בו אשוב חסר
תחבקי אותי אהובה
התכסי עימי בשמיכה
הרשי לי
התירי לי
ללחוש מילות אהבה.

היה מי שתהיה
גורל ולא מקרה
אף קבצן עלוב
הינו לעיתים אהוב
חלוץ נעליך יקירי
טוב שאתה עימדי
הרפה יקר
הרשה זר
ללחוש יש עוד מחר.