וכמו בחיים יבוקש להיכתב על ספר לבן
בסוף התשובה
כל מעש טוב ורע
ומילים יכתבו מעצמם

לחרוץ גורלות
בהינף קולמוסים
מלאכי אדם נרגשים
טרם יפציעו תפילות

רק מעשים יישירו מבט
בתוכך לעשות משפט