,ידע הוא כוח

.וכוח משחית

הגות שברירה

.יכולה להזיק

חרב פיפיות

.או סכין מנתחים

,בסוף מעשה

אתה שתחליט