בהשמע הציווי,
והיה ותישרה עליך הרוח,
ככל אשר תהיה נכון ומוכן,
אסוף ככוהן משוח
מנופי הגליל ורוחות המידבר
קסמי פסיעות בסתר הר.
אל תחון את פחד יומך,
שיקשוקי פלדה מעוצבת.
אמור שלום רך
נשימה עמוקה מתרפסת
וצא למילחמה.