,אותם פרחים המלטפים חרש

,תאורים הקונים את לבך בסערת דיו רטובה

.יבשו כמוני, טרם מלקוש יתריע

,כלו כל קיצי האביב בשירי

השרב יתרברב


,במילים נמסות

.ויבעיר בי יאוש ועדנה