גבעות חשופות פרוסות
כנוף שומם אשר אבד בשממונו

תן מיילל, והירח מאיץ בכוכבים
לאסוף את שולי מאורם
ולהמשיך בדרכם


ואתה עומד במרכז, תמיד במרכז

מנסה לדעת לאן להמשיך

שם מבטך בפיתולי הגבעות, אך הרוח לוחשת " המשך "
וממשיך למהר לכיוון האחר
כשבידך שלל פסיעות ומקל