אנו לוקחים לעצמינו

את הזכות
להסיר יצירות 
,לכן, אין לראות בהכנסת היצירות לאתר

. הסכמה של בעל האתר, לפרסם אותן 
 

ומוטב שתכתבו בטעם

,כך לעצמי אומר

השיר על נס

.והפה כחומר ביד היוצר