זית מסוקס גבבו ירוק מאפיר
וסלע נטוע כמראה מצבה מלבינה
החרישו עת עברו הלוחמים באשמורת שניה של הלילה
 לו יכלו לדבר וודאי היו צועקים מטען !!   או לא מכאן
הזית השיק ענפיו בחוזקה, כאילו רוח חבטה בפניו
כולו מתחנן , מבקש
והסלע הבהיק בלובנו , מנסה לסמן, להזהיר

והלוחמים פסעו במעלה הגבעה, כששיבולים מלטפות את תנועתם
 איך לא ראו את העקבות שרמסו את העשב הדק פה ושם
הזית כופף צמרתו, מסוכך על הסלע
 מנסה לא לשמוע
אשמורת שלישית נולדה מתוך החושך
עכשיו גם הירח רואה לשנייה את פניהם
 נטולות שינה, דרוכות 

ולפתע זה קורה
 רגל נוגעת בתיל שחור משחור
 ולהבה מזנקת לשמיים 
שורפת אדם וחלום
 הירח מתכסה בענן נוצה
 והזית אוכל את ליבו האכול 
האם הכל נגמר
קול פצועים דועך ומתרסק על סלעי הגיא
 והשיבולים עונות בהד 
כמה שחור הלילה