?למה

שואל

אומר

בוכה

.בלילה הכר הרטוב, מתפלא

כל דרכי בבכי

כואב את חיי בכתיבה

ושמח בחלקי