ארור אני שלומדתי מילחמה
ממהר לסלוח מתקשה להאמין
 
ארורים צרי
המוכים שוק על ירך
בטרם יפרו חמתם הניזעפת
 
ורק דמעות כמראה ניצוצות
הלוחשות גם שפיות היא שיגרה
יבשו על פנים טרם תיתם המילחמה