אם תתני לי זמן אוכל לגלות לך דרכים

ישרות להגיע למבצר לבי.

לא תדעי עד אשר תרגישי

נוח ותביני דברי חכמים ונבונים.

ימים יגידו עד אשר תמצאי את האוצר.

תמימה תהי, כך את חידות לבי, תפתרי.