ארץ ישראל יפה

ארץ ישראל פורחת

והממשלה אותה

מהיהודים לוקחת