נפש האדם היא אחת

כך קבע מורנו הגדול הרמב"ם

והיא מלאה בנחלים ונהרות

שוצפים וקוצפים שוטפים ולא מרפים

כוחות אדירים מההרים אימתני עולם

עמוקים עמוקים מיני ים

שואגים צווחים ומצפצפים כסערה

אינם חדלים מלפעום פעימות חיים

חיים אחדותיים שלמים ומיוחדים

כל אחד וחייו הוא

כל אחד וחיבוטיו הוא

עומד לו היחיד והמיוחד

ניצב, מנסה להיות, לעמוד איתן

מול גלי הסערה המתנפצים עליו כל הזמן

מתרסקים עליו ללא חמלה ודורשים

דרישת חיים דרישת חיים

ובידיו של אותו בעל נפש בחירה

בחירה חופשית

חופשית לדון כל כח חיים

כל גל וגל כל רוח ורוח

כל

לחיים או למוות

לטוב או לרע

לחידלון או למילוי ייעודו

וכל אחד ואחד מיוחד בעל כוחות שונים

בעל סיפור שונה

כל אחד מספר בדרכו

הייחודית רק לו

את תהילות אל עולם

בורא שמיים וארץ

מלאכים ואדם

 

כל המציל נפש אחת מישראל