אין שבור מדף ריק

שלא הונפה עליו ידי האומן

ועודנו מייחל להיגאל

 

אין שלם מדף ריק

שלא הפך חסר משמעות

בקשקוש חסר אחריות

ועודנו מייחל להגאל

שתונף עליו יד האומן

 

הבה ואשא תודה לדף הריק

שהוא כמשל לליבי

ויוכל העולם לראות

שעודנו מייחל להגאל

 

 

כסלו התשס"ה