מגיש היהודי לא-לוהיו מנחת שי

ביכורי שיברי לבבו

שזורים בעומק הכאב והצער

חתומים בחותם בתוך חותם

של סתימת מעיינות חיים

ולידם מונח בסל

נחבא בין השברים

שופר התפילה

והוא סתום

באבן ירושלמית חרוכה.

 

"הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם"

"כי רוצה ה´ בעמו יפאר ענוים בישועה"

 

שבט התשס"ה