ואקווה

אולי יבוא היום

אביט אחרי ואראה

שלא לשוא כאבו צירי אומנות

תקוות שהיד והעיפרון

יום יבוא ואולי

יאמרו תקוות שירה

 

כסלו התשס"ה