דבר נא באזני העם

ובחנוני נא בזאת

בקשה כה יפה

דבר נא באזני העם

 

דבר נא באזני העם

שיש מהם שמטים אוזן

לשמוע בקול דבריך

א-לוקים חיים ומלך עולם

מלוכה ושמחה אור ליהודים

מבקשים הם את פניך

 

דבר נא באזני העם

והרי, שבר בניך

רצונות מרוסקים

טחונים עד דק

צו לצו צו לצו

קו לקו קו לקו

זער פה

זער שם

 

דבר נא באזני העם

שעה נא לשועתם

צועקים בדממה

ואתה שוקט ללא אומר

ואֶלֶם פיך

ואנו מצפים

דבר נא באזני העם

 

דבר נא באזני העם

יוקח נא מעט יין

 

 

דבר נא באזני העם

וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה

כלי כסף וכלי זהב: (שמות יא ב)

 

 

אדר ב´ התשס"ה