את מהות

היותך

 גדלותך

 מלכותך

אתה מראה לנו

בבריאה הפשוטה