ויש דברים, שכולם כל כך מחפשים אותם

עד שהם הופכים להיות

מחופשים.

 

 

(פורים ה´תשסה)