אדמה ורוח

אדמה ורוח

אפונה

שקדיות שלי זוכרות בשרף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה