רבקה בת רגינה

ילידת ישראל

ותפל מעל הגמל

החלל הפנוי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה